Трансферен печат или т. нар. щампи с текстилни фолиа са флекс и флок фолиа.

Към магазина